Níže naleznete všechny potřebné informace, které by vás mohly zajímat, máte-li zájem o studium na Vyšší policejní škole MV v Praze.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Praha 1. června 2021

                            VZDĚLÁVÁNÍ „68-42-N/04 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST“ A „68-42-N/03 PŘÍPRAVNÉ TRESTNÍ ŘÍZENÍ“ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

V souladu s ustanovením § 93 odst. 2, § 94 odst. 7, § 165 odst. 2, písm. f) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl ředitel Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze o přijetí všech uchazečů k vyššímu odbornému studiu ve školním roce 2021/2022 bez konání přijímacích zkoušek. Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole byli přijati uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, tj. získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, splnili podmínky zdravotní způsobilosti a ve stanoveném termínu podali řádně vyplněnou přihlášku ke studiu.

           Informace k nástupu ke studiu, vč. organizačních záležitostí, vám budou následně sděleny.                                                 

                                                                                                                                                                                                                                              plk. Ing. Zdeněk Jedlička, v.r.  

                                                                                                                                                                                                                                                            ředitel školy