Níže (panel: Termín a obsah přijímacího řízení) naleznete všechny potřebné informace k přijímacímu řízení vyššího odborného studia                                                                                                                                                                                                                                                                          

 vzdělávacích programů: 68-42-N/03 Přípravné trestní řízení a 68-42-N/05 Bezpečnostně právní činnost, pro dálkovou formu studia.

 

Přihlášky ke studiu lze zaslat nejpozději do 31. května 2022 na adresu školy.