Přijímací řízení k vyššímu odbornému studiu pro školní rok 2023/24 proběhne v první polovině měsíce června 2023. Ke konci měsíce března 2023 zde budou na základě "Rozhodnutí ředitelky školy" zveřejněny veškeré informace, vč. přihlášek ke studiu. Termín k odeslání přihlášek bude končit 31. května 2023.

                                                                                                                                                                                                                                              pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D.