• VPŠ A SPŠ MV V PRAZE | Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

Pravidla ke vstupu do areálu školy

V zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků a dodavatelů v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze jsou vydána
„PRAVIDLA BEZPEČNÉHO POBYTU a ZDRAVÉHO NÁVRATU“.

Vstup a vjezd návštěvníků a dodavatelů do areálu školy je povolen pouze se souhlasem oprávněného zaměstnance školy po ověření totožnosti a přidělení vstupní karty. U osob mladších 15 let je podmínkou doprovod dospělé osoby.

Návštěvy a dodavatelé v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze jsou povinni:

 • Řídit se pokyny dozorčí služby areálu školy.
 • Podrobit se na pokyn dozorčí služby kontrole zavazadel, vozidla a jeho nákladu.
 • Pohybovat se vpravo, po komunikacích k tomu určených, při chůzi mimo chodník se použije levý okraj vozovky.
 • Parkovat vozidla jen na vyznačených parkovacích místech.
 • Dodržovat nejvyšší povolenou rychlost 20 km v hodině.
 • Používat při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na komunikacích v areálu školy a kdy je nutno na ně vstoupit, výstražné vesty.
 • Respektovat dopravní a bezpečnostní značení v areálu školy.
 • Hlásit dozorčí službě každou dopravní nehodu nebo jinou škodu v areálu školy.
 • Dbát zvýšené pozornosti při přecházení komunikací pro automobily.
 • Nevstupovat do objektů a prostorů označených zákazem vstupu.
 • Dodržovat zákaz fotografování a pořizování záznamů.
 • Dodržovat zákaz kouření a vstupu s plamenem.
 • Nevstupovat do areálu školy pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek.
 • Nepožívat v areálu školy alkoholické nápoje a jiné návykové látky.
 • Nevnášet do areálu školy nebezpečné předměty ohrožující život.
 • V případě nebezpečí opustit daný prostor školy, respektovat značení únikových cest a východů.
 • Dodržovat výše uvedená bezpečnostní pravidla týkající se vjezdu a vstupu osob v areálu školy.

znacky

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V PRAZE

Pod Táborem 102/5
Praha 9 – Hrdlořezy

Loc: 50°5′24″N, 14°30′44″E

PODPORUJÍ NÁS

Logo skps prahalogo skp verze 1

SEKCE STŘEDNÍHO POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOKOLOV

Komenského 759
356 01 Sokolov

Loc: 50°17.83429'N, 12°63.90087'E

VÝCVIKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO KRYŠTOFOVY HAMRY

Kryštofovy Hamry č.p. 15
okres Chomutov

Loc: 50°30′11″N, 13°08′08″E

INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŠKOLY