• VPŠ A SPŠ MV V PRAZE | Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

Nejčastější dotazy

 1. Jaké cizí jazyky jsou vyučovány na SOŠ? Jaká je vyžadovaná vstupní úroveň jazykových dovedností přijímaných žáků a cílová úroveň absolventů?

Odpověď: Povinným prvním cizím jazykem je angličtina, která je zároveň jedním z maturitních předmětů. Očekávaná vstupní úroveň osvojení angličtiny je v rozsahu absolvované ZŠ, tedy na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Po přijetí si žáci dále povinně vybírají jeden ze dvou jazyků, německý nebo ruský jazyk.

Nově přijatým studentům budou v červnu zaslány přihlašovací údaje do internetového e-learningového portálu školy, kde si budou moci ověřit úroveň svých jazykových dovedností a v případě zájmu absolvovat ve formě samostudia srovnávací kurz.

Absolventi školy dosáhnou úrovně B1 v anglickém jazyce a úrovně A2 v německém nebo ruském jazyce.

Více informací je k dispozici na stránkách oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů.

 1. Bude škola zajištovat výměnné kurzy nebo zájezdy do zahraničí?

Odpověď: Škola bude realizovat motivační a poznávací zahraniční kurzy v návaznosti na spolupráci s partnerskými školami a za využití financování v rámci programů Evropské unie (ERASMUS+ apod.)

 1. S jakými učebnicemi budou žáci pracovat?

Odpověď: Aktuální seznam učebnic a doporučené literatury je na webových stránkách školy - zde.

 1. Dcera má zájem o studium na VPŠ a SPŠ MV v Praze, ale je vegetariánka. Zajímalo by nás, zda-li máte v nabídce i jídla vhodná pro tento typ stravování.

Odpověď: Bohužel náš provoz není uzpůsoben pro stravu pro vegeteriány nebo dietní stravování

 1. ,,Co dělat, když synovi nestačí normální porce stravy a potřebuje se něčím ,,dojíst“?“

Odpověď: Strava se podává v množství dle předpisů a norem, aby byl dodržen i cenový limit potravin. Pokud má syn stále hlad a nestačí mu porce určená pro vyšší věkové skupiny strávníků, tak jsou v areálu školy umístěny automaty na nápoje i pochutiny a je zde v provozu i kantýna.

 1. ,,Celá rodina má alergii na lepek, děti i na laktózu. Zohledňujete tyto typy, nebo i ostatní typy diety, nebo alespoň strávníky upozorňujete na alergeny obsažené v  jídle?“

Odpověď: Od 13. 12. 2014 nabylo účinnost nařízení EP a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tento právní předpis nařizuje povinnost informovat o potravinových alergenech vyskytujících se v nabízené potravině nebo pokrmu. Alergeny jsou na jídelním lístku viditelně označeny příslušným číslem alergenu dle seznamu, který je u jídelního lístku vyvěšen.

 1. S jakým průměrem budete přijímat uchazeče o studium?

Odpověď: Průměr, kterého uchazeč dosáhl v pololetí 9. ročníku základní školy, není rozhodujícím kritériem přijetí na  naši školu. Základ - 62,25 % - přijímací zkoušky tvoří písemné testové úlohy z  matematiky a českého jazyka, 31,25 % test z fyzické zdatnosti a 6,25 % celkového hodnocení přijímací zkoušky tvoří prospěch uchazeče ze základní školy. Podrobné informace najdete na našich webových stránkách.

 1. Kdo bude zajišťovat výuku odborných předmětů s bezpečnostně – právní tématikou (právo, kriminalistika, dopravní činnost, bezpečnostní činnost apod.)?

Odpověď: Výuku zajišťují příslušníci Policie ČR zařazení ve školách, s bohatou pedagogickou praxí a zkušenostmi získanými ve výkonu služby, kteří se stále zdokonalují a prohlubují si odborné znalosti absolvováním specializačních kurzů a stáží na výkonných útvarech Policie ČR.

 1. Bude mít možnost absolvent školy uplatnění u Policie ČR?

Odpověď: Znalosti a dovednosti získané při studiu mohou využít v následném policejním vzdělání (zejména v kurzu Základní odborné přípravy). Během studia budou žáci postupně připravováni na fyzické testy a psychologické testy, které jsou jedním z kritérií přijetí k bezpečnostním sborům v rámci resortu MV (PČR, HZS).

 1. Budou se moci žáci seznámit s přímým výkonem služby u jednotlivých složek Policie ČR?

Odpověď: Ano, na internetových stránkách školy jsou uvedeny subjekty, se kterými se spolupracuje v rámci odborné praxe a exkurzí v průběhu studia.

 1. Jsem cizinec, mohu být přijat na vaší  školu?

Odpověď: Ano, po úspěšném zvládnutí přijímacího řízení.

 1. Mám syna, který aktivně hraje fotbal, je možnost uvolňování z výuky na trénink, zápasy apod.?

Odpověď: Toto uvolnění z výuky bude posuzováno individuálně podle studijních výsledků a chování žáka.

 1. Platí se ve vaší škole školné?

Odpověď: Ne, školné se nehradí.

 1. Je možné zůstávat na internátu o víkendu či jednodenních svátcích (ev. při náhlém onemocnění)?

Odpověď: Pobyt na internátu je možný od neděle večera do pátku odpoledne. Pokud je den pracovního volna v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek, internát je rovněž k dispozici. V době nemoci nemůže žák/žákyně pobývat na internátu.

 1. Jak je řešeno zdravotnické zabezpečení žáků SOŠ?

Odpověď: U akutních stavů (úrazy, náhlá onemocnění) zajišťuje ošetření zdravotnické zařízení v areálu školy. Poté je žák/žákyně odeslán/a ke svému ošetřujícímu lékaři.

 1. Kdy končí výuka v posledním pracovním dnu v týdnu?

Odpověď: Vyučování končí v pátek v 12:35 hod.

 1. Dostane ubytování na internátu každý mimopražský žák/žákyně?

Odpověď: V současné době budou ubytování všichni zájemci.

   18.  Organizuje škola přípravné kurzy na přijímací zkoušky?

          Odpověď: Škola přípravné kurzy na přijímací zkoušky neorganizuje. 

 

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V PRAZE

Pod Táborem 102/5
Praha 9 – Hrdlořezy

Loc: 50°5′24″N, 14°30′44″E

PODPORUJÍ NÁS

Logo skps prahalogo skp verze 1

SEKCE STŘEDNÍHO POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOKOLOV

Komenského 759
356 01 Sokolov

Loc: 50°17.83429'N, 12°63.90087'E

VÝCVIKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO KRYŠTOFOVY HAMRY

Kryštofovy Hamry č.p. 15
okres Chomutov

Loc: 50°30′11″N, 13°08′08″E

INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŠKOLY