• VPŠ A SPŠ MV V PRAZE | Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

Studia pedagogiky

Oddělení dalšího vzdělávání Centra jazykového a dalšího vzdělávání nabízí zájemcům  o studium pedagogiky na výběr jeden ze dvou vzdělávacích programů:

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále jen „Studium pedagogiky“)

- vzdělávací program, který je registrovaný MV a zároveň je akreditovaný MŠMT pro účely zákona č. 563/2001 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Hodinová dotace: 150 hod.

Vzdělávací program je zpravidla plánován na období od září do února daného školního roku (viz harmonogram).

Vstupním předpokladem pro zahájení studia je ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu (zejména z oblasti bezpečnostně právní či jiné související s oblastí zájmu MV ČR) a pracovní/služební poměr v rámci rezortu vnitra s přímou pedagogickou činností dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů (v souladu se služebním zákonem, katalogem služebních činností). Uchazeči jsou ke studiu přijímáni bez přijímacích zkoušek prostřednictvím systému EKIS II na základě stanovených priorit.

Po úspěšném složení zkoušky včetně obhajoby písemné práce získá absolvent osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT, které je dokladem odborné kvalifikace pedagogické způsobilosti.

 

Studium pedagogiky pro rezort vnitra

- vzdělávací program, který je registrovaný MV

Hodinová dotace: 120 hod.

Vzdělávací program je zpravidla plánován na období od března do června daného školního roku (viz harmonogram). Otevírá se v případě dostatečného počtu vážných zájemců.

Předběžné přihlašování zájemců do 31. srpna daného školního roku na níže uvedený kontakt.

Vzdělávací program je určen následujícím cílovým skupinám:

  • vyučujícím rezortu vnitra, kteří nemají pedagogické vzdělání;
  • zaměstnancům a příslušníkům rezortu vnitra, kteří aspirují na pedagogickou činnost v rezortu vnitra.

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o absolvování vzdělávacího programu jako doklad o oprávnění k výuce v rámci rezortu vnitra v souladu se získanou odborností.

 

Základní informace a pokyny pro zájemce o kurzy a jejich účastníky

 

Kontakt: Mgr. Aneta Kalinová, Ph.D.

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V PRAZE

Pod Táborem 102/5
Praha 9 – Hrdlořezy

Loc: 50°5′24″N, 14°30′44″E

PODPORUJÍ NÁS

Logo skps prahalogo skp verze 1

SEKCE STŘEDNÍHO POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOKOLOV

Komenského 759
356 01 Sokolov

Loc: 50°17.83429'N, 12°63.90087'E

VÝCVIKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO KRYŠTOFOVY HAMRY

Kryštofovy Hamry č.p. 15
okres Chomutov

Loc: 50°30′11″N, 13°08′08″E

INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŠKOLY