• VPŠ A SPŠ MV V PRAZE | Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

Informace k zahájení studia pro přijaté uchazeče 1. ročníku

Praha 31. srpna 2023

  

INFORMACE

PRO STUDENTY VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ K ZAHÁJENÍ 1. ROČNÍKU DÁLKOVÉ FORMY STUDIA V ZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Zahájení studia

Ø  Oficiální zahájení a zápis do 1. ročníku studia Vyššího odborného vzdělávání se uskuteční ve školské budově následovně:

Ø  Dne 6. září 2023 v 08.00 hodin bude zahájeno studium vzdělávacího programu „68-42-N/04 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST“ studijní skupiny 1 A na učebně č. 134 (1. poschodí)

- prezence v čase 07:30 - 07:55 hodin (vyžadujeme dochvilnost)

- ústroj - vhodný oděv bez triček a kraťasů !!!

Ø  Dne 13. září 2023 v 08.00 hodin bude zahájeno studium vzdělávacího programu „68-42-N/03 PŘÍPRAVNÉ TRESTNÍ ŘÍZENÍ“ studijní skupiny 1B na učebně č. 328 (3. poschodí).

- prezence v čase 07:30 - 07:55 hodin (vyžadujeme dochvilnost)

- ústroj - vhodný oděv bez triček a kraťasů !!!

Ø  Ubytování:

- je žadatelům v termínech soustředění zajištěno podle kapacitních možností v ubytovacích zařízeních školy bezplatně (týká se pouze rezortních studentů, civilní mimorezortní studenti platí ubytování v částce cca 80 - 138,- Kč za soustředění),

- studenti oboru bezpečnostně právní činnost, kteří budou v termínech soustředění ubytováni ve škole, se mohou ubytovat dne 6. září 2023 v době od 07.10 do 07.30 h na ubytovně U1, popř. již v úterý 5. září 2023 večer (v tomto případě však musí tuto skutečnost nahlásit nejpozději do úterý 5. září 2023 dopoledne na tel. 974845454 - p. Kolák)

- studenti oboru přípravné trestní řízení, kteří budou v termínech soustředění ubytováni ve škole, se mohou ubytovat dne 13. září 2023 v době od 07.10 do 07.30 h na ubytovně U2, popř. již v úterý 12. září 2023 večer (v tomto případě však musí tuto skutečnost nahlásit nejpozději do úterý 12. září 2023 dopoledne na tel. 974845454 - p. Kolák)

Ø  Stravování:

- bude škola poskytovat pouze za úhradu,

- v den nástupu nebude stravování zajištěno.

Ø  Parkování:

- do areálu školy není povolen vjezd a ani parkování soukromých vozidel

     Studentů.

  Ø  Studenti si přinesou:

- 1x foto (3,5 x 4 cm) na výkaz o studiu !!!

- studijní materiály pro jednotlivé vyučovací moduly podle níže uvedeného seznamu,

- oznámení ředitele s personální pravomocí o vyslání ke studiu vyššího odborného vzdělávání (platí pro rezortní studenty - pokud student nebude mít souhlas ředitele se studiem, hradí si školné ve výši 500,- Kč/školní rok /viz školní řád/, civilní studenti platí školné ve výši 500,- Kč/školní rok).        

Ø  Podrobnosti ke studiu (např. termíny soustředění, učební plán, požadavky na získání zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek a další) naleznete na:

- webových stránkách školy www.skolamv.cz → studující - vyšší policejní škola.

 

 Seznam odborné literatury, kterou si každý student zajistí na první soustředění konané v měsíci září 2022

Ø Anglický jazyk + konverzace v AJ:

Základní povinná literatura pro 1. ročník:

 • John and Lis Soars with Jo McCaul, New Headway Fifth Edition Pre-Intermediate Student´s Book with Online Practice, Student´s Book (SB), the 5th edition (5. vydání), OXFORD University Press, ISBN 9780194527699 a
 • John and Lis Soars with Paul Hancock, New Headway Fifth Edition Pre-Intermediate Workbook with Answer Key (WB - Pracovní Sešit), the 5th edition (5. vydání), OXFORD University Press, ISBN 9780194529143

Rozšiřující doporučená literatura pro opakování a dobrovolné samostudium:

 • Liz and John Soars with Danica Gondová. New Headway Elementary, SB, with Online Practice, the 5th edition (5. vydání), OXFORD University Press, ISBN 978-0-19-452423-0,2019 (eventuálně novější reedice)
 • Liz and John Soars, New Headway Elementary Workbook with key (WB-Pracovní Sešit), the 5th edition (5. vydání), OXFORD University Press, ISBN 978-0-19-452768-2, 2019 (eventuálně novější reedice)
 • KOLLMANNOVÁ, L.: Angličtina nejen pro samouky, Praha: LEDA, 2005, ISBN 80-7335-058-0 (eventuálně novější reedice)

Podpora studia:

 • Aktuální textové zdroje s probíranou tematikou (časopisy, např. Gate)
 • Internet
 • Poslechové materiály na úrovni A2+

Ø Německý jazyk + konverzace v NJ:

 • HÖPPNEROVÁ V.: Němčina pro jazykové školy - 1. díl, nakladatelství FRAUS 2010.

Pozn.: student si zajistí odbornou literaturu pouze pro ten cizí jazyk, který bude konkrétně studovat !!!

 Ø Právo: 

 • Trestní zákoník - úplné aktuální znění (ÚZ, nakladatelství Sagit).
 • Trestní řád - úplné aktuální znění (ÚZ, nakladatelství Sagit).
 • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (ÚZ, správní řád, přestupky, nakladatelství Sagit).
 • Občanský zákoník (ÚZ, nakladatelství Sagit).

Ø Sociologie:       (jeden z uvedených titulů)

 • HAVLÍK, R.: Úvod do sociologie. Praha: Karolinum, 1997.
 • JANDOUREK, J.: Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003.
 • SEKOT, A.: Sociologie v kostce. Brno: Paido, 2004.

POZNÁMKA:

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu převezmou studenti první den studia (6.9. 13.9. 2023).

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V PRAZE

Pod Táborem 102/5
Praha 9 – Hrdlořezy

Loc: 50°5′24″N, 14°30′44″E

PODPORUJÍ NÁS

Logo skps prahalogo skp verze 1

SEKCE STŘEDNÍHO POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOKOLOV

Komenského 759
356 01 Sokolov

Loc: 50°17.83429'N, 12°63.90087'E

VÝCVIKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO KRYŠTOFOVY HAMRY

Kryštofovy Hamry č.p. 15
okres Chomutov

Loc: 50°30′11″N, 13°08′08″E

INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŠKOLY