• VPŠ A SPŠ MV V PRAZE | Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

Letní kurz sportu a pobytu v přírodě třídy 3. E v roce 2024

Ve dnech 13. až 17. května 2024 se žáci třídy 3. E VPŠ a SPŠ MV v Praze SSPVS zúčastnili tradičního letního kurzu sportu a pobytu v přírodě, který začal v pondělí ve 12:00 hodin na nádraží v Chomutově. Zde dostal každý z účastníků obědový balíček na cestu a vyslechl opětovné poučení o bezpečné jízdě na kolech a další pokyny vyučujících. Poté všichni vyrazili na kolech přes krásné Bezručovo údolí a Jilmovu cestu do Výcvikového a vzdělávacího střediska v Kryštofových Hamrech (dále jen „VVS KH“), kde je čekala zasloužená večeře. Došlo i na seznámení s programem kurzu.

V úterý po snídani se žáci přesunuli školním autobusem do loděnice v Karlových Varech. Tam se naučili manipulovat s lodí, dozvěděli se mnoho informací o bezpečném chování na vodě a zahájili výcvik na kánoích, který byl u cvičné peřeje Hubertus doplněn o výcvik záchrany tonoucího v tekoucí vodě. Po 18 km plavbě dorazili všichni do kempu Na Špici v Radošově, kde den zakončili večeří a vyslechnutím přednášky na téma "Oheň". Ta byla zaměřena na přípravu ohně, jeho rozdělání a také na strategii přežití.

Následující den spluli žáci dalších 20 km do Perštejnu, odkud se kombinovanou dopravou přesunuli zpět do VVS KH, kde je čekala večeře a osobní volno.

Čtvrtý den dopoledne byl věnován příjemnému odpočinku, ping pongu a topografii. Někteří žáci si dokonce troufli vyzvat pedagogy na malý turnaj. Při pěší turistice jim byl odměnou krásný pohled na přehradu Přísečnici a údolí Kryštofových Hamrů. Po vyhodnocení kurzu si žáci sbalili své věci a připravili se na poslední cyklistický zážitek. Ten si užili v pátek dopoledne, když se vraceli za nepřízně počasí na kolech zpět na nádraží do Chomutova, jelikož cíl kurzu musel být kvůli přívalovým dešťům a nárazovým větrům z bezpečnostních důvodů změněn.

Kurz se nesl v týmovém duchu, žáci si vzájemně pomáhali, spolupracovali a dokázali se bavit i bez užívání mobilních telefonů. Přestože všichni nedokázali letní kurz ze zdravotních důvodů úspěšně dokončit, věřím, že si i oni odnesli řadu zážitků a nových zkušeností, které nabyly za dobu jejich účasti na kurzu.

Všem žákům děkuji za vzorné chování a pedagogům za plnění svých povinností během fyzicky i psychicky náročného týdne.

kpt. Ing. Bc. Luboš Nouzecký, LL.M.

 

       letni kurz 3Eletni kurz 3E 2

 

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V PRAZE

Pod Táborem 102/5
Praha 9 – Hrdlořezy

Loc: 50°5′24″N, 14°30′44″E

PODPORUJÍ NÁS

Logo skps prahalogo skp verze 1

SEKCE STŘEDNÍHO POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOKOLOV

Komenského 759
356 01 Sokolov

Loc: 50°17.83429'N, 12°63.90087'E

VÝCVIKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO KRYŠTOFOVY HAMRY

Kryštofovy Hamry č.p. 15
okres Chomutov

Loc: 50°30′11″N, 13°08′08″E

INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŠKOLY