Policie České republiky a německá Spolková policie realizují za finanční spoluúčasti Evropské unie projekt „Přeshraniční bezpečnostní spolupráce“ (Cross-Border Security Cooperation, CBSC), jehož cílem je posílení spolupráce v příhraničních oblastech. Projekt podporuje společná policejní opatření, ale také nácviky, cvičení a jazykové vzdělávání, posiluje nasazení společných hlídek, připravuje budoucí společné služební prostory a vytváří předpoklady pro perspektivní vznik společné česko-německé služebny na české straně.

Významnou součástí projektu je jazykové vzdělávání, do kterého je zapojena i naše škola.

Centrum jazykového a dalšího vzdělávání VPŠ a SPŠ MV v Praze v rámci projektu zajistí zvýšení jazykových kompetencí policistů působících v příhraniční oblasti.

Oddělení německého jazyka a ostatních jazyků pro tyto potřeby vytváří v e-learningovém portálu LMS Moodle studijní opory pro výuku českého jazyka pro německé policisty.

V listopadu 2020 budou v Centru jazykového a dalšího vzdělávání zahájeny jazykové kurzy pro české a německé policisty, jejichž součástí bude také profesní slovní zásoba. Ta bude procvičována v rámci společných česko-německých hodin, při kterých budou obě skupiny nejen trénovat cizí jazyk, ale zároveň budou mít možnost si vyměnit i své profesní a osobní zkušenosti.

Osvojené znalosti a řečové dovednosti budou moci čeští a němečtí policisté využít při vzájemné spolupráci v rámci společných hlídek na hranicích ČR a SRN a při další přeshraniční spolupráci.

Logo CBSC barva