Adaptační kurzy se staly na mnoha školách nedílnou součástí zahájení školního roku pro nově vzniklé třídy.

Přechod na novou školu se obecně pojí s problémem adaptace, která značí dynamický proces přizpůsobování se novým podmínkám. Se změnou školy se mění množství požadavků, které jsou na žáka kladeny, ale především sociální prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků. Podstatou adaptačního kurzu je, aby se noví spolužáci poznali jinak a více, než jak jim školní třída nabízí. Naučí se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Cílem kurzu je nejen seznámení, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. Kurz přinese žákům výhodu, která jim usnadní zvládání nároků nové školy, spolupráci a vytváření hlubších přátelských vztahů.

Teambuildingový program je moderní a často užívané sousloví, pod kterým si mnoho lidí často nesprávně vybaví množství adrenalinových disciplín, které mohou hraničit až s hazardem s vlastním životem, případně programy orientované na přežití jednotlivce či skupiny v divoké přírodě. Ani jedno vysvětlení ale není správné. Výraz "Teambuilding" pocházející z anglických slov „team" = tým a „building" = budování znamená něco jako budování týmu, dobře fungujícího kolektivu.

Náš kurz pro 1. ročníky je zaměřený na podporu vztahů ve skupině, komunikaci a spolupráci mezi spolužáky, na schopnost vzájemné tolerance a překračování hranic a potřeb vlastního „já“. Podpora atmosféry spolupráce a vzájemné tolerance uvnitř skupiny se mimo jiné ukazuje jako nejefektivnější způsob prevence rizikového chování ve skupině.

Součástí programu jsou i výlety po okolí objektu školy v Kryštofových Hamrech (Jelení hora, Vejprty, Kovářská, Měděnec, přehrada Přísečnice...), ve kterém je zajištěno ubytování a stravování.


Adaptační kurz 2019

{phocagallery view=category|categoryid=59|limitstart=0|limitcount=20}