Obsahem letního kurzu sportu a pobytu v přírodě jsou základy sportovní střelby, základy topografie, základy záchranářských prací, zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí, základy první pomoci, základy péče o zdraví a cílené zvyšování fyzické zdatnosti žáků.

Ubytování je zajištěno v objektu školy Kryštofovy Hamry.