• VPŠ A SPŠ MV V PRAZE | Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

Slavnostní slib žáka

    Slavnostní slib představuje způsob, kterým žáci veřejně deklarují své závazky spjaté se studiem na škole a přede svědky přijímají díl odpovědnosti za své vlastní jednání a svou budoucnost.

    Znění slibu:

    Já, žák Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze, před svými spolužáky, učiteli a představiteli školy slavnostně slibuji, že budu ke svému vzdělávání přistupovat svědomitě, abych byl co nejlépe připraven pro své budoucí povolání nebo další studium.

    Slibuji, že se budu chovat odpovědně a že budu respektovat všechny požadavky na mne kladené v souladu s Etickým kodexem školy s cílem vykonávat v budoucnu službu veřejnosti založenou na úctě a respektu k lidským právům.

    Slibuji, že budu vždy jednat ve prospěch zachování dobrého jména a tradice naší školy.

    Tak slibuji!

   

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V PRAZE

Pod Táborem 102/5
Praha 9 – Hrdlořezy

Loc: 50°5′24″N, 14°30′44″E

PODPORUJÍ NÁS

Logo skps prahalogo skp verze 1

SEKCE STŘEDNÍHO POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOKOLOV

Komenského 759
356 01 Sokolov

Loc: 50°17.83429'N, 12°63.90087'E

VÝCVIKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO KRYŠTOFOVY HAMRY

Kryštofovy Hamry č.p. 15
okres Chomutov

Loc: 50°30′11″N, 13°08′08″E

INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŠKOLY