• VPŠ A SPŠ MV V PRAZE | Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

Volnočasové aktivity v Sokolově

Volnočasové aktivity ve školním roce 2023/2024


 

 

1) Policejní taktika - V kroužku policejní taktiky se žáci seznámí se základními činnostmi PČR, včetně technických prostředků, které jsou využívány při širokém spektru činností. Náplň a obsah kroužku je směřována k rozvoji komunikačních dovedností, správnému vyhodnocení bezpečnosti situací, použití oprávněného postupu, a zvláště pak týmové spolupráce, která je aplikována v rámci modelových situací. Taktický kroužek svým zaměřením a činnostmi umožňuje žákům přesah do výuky odborných předmětů a rozvíjí klíčové kompetence, včetně kompetencí vzdělávacího programu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra.

 

2) Střelecký kroužek -  Jeho posláním je naučit žáky bezpečnostní opatření při zacházení se zbraněmi, charakterizovat vybrané zbraně a jejich historický vývoj, zákon o zbraních a střelivu, teorii střelby, konstrukci nábojů, praktickou manipulaci se zbraní, střelby dle pravidel sportovní střelby, zásady čištění a údržby zbraní. Důraz je kladen na vytvoření potřebných dovedností a návyků před, při a po použití zbraně, na dodržování opatření při manipulaci střelnou zbraní. Střelecký kroužek svým zaměřením a činnostmi umožňuje žákům přesah do výuky odborných předmětů a rozvíjí klíčové kompetence, včetně kompetencí vzdělávacího programu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra.

 

3) Kondiční příprava -  Žáci se v kroužku kondiční přípravy seznámí s novými trendy v oblasti rozvoje fyzické kondice, ať už s vlastní vahou anebo s cvičebními pomůckami. V kroužku se budou rovněž upevňovat dovednosti získané v předmětu SPP a TEP z oblasti úpolových technik (např. Ogoshi, O Soto Gari, a další). Tato volnočasová aktivita svým zaměřením a činnostmi umožňuje žákům přesah do výuky odborných předmětů a rozvíjí klíčové kompetence, včetně kompetencí vzdělávacího programu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze.

 

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V PRAZE

Pod Táborem 102/5
Praha 9 – Hrdlořezy

Loc: 50°5′24″N, 14°30′44″E

PODPORUJÍ NÁS

Logo skps prahalogo skp verze 1

SEKCE STŘEDNÍHO POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOKOLOV

Komenského 759
356 01 Sokolov

Loc: 50°17.83429'N, 12°63.90087'E

VÝCVIKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO KRYŠTOFOVY HAMRY

Kryštofovy Hamry č.p. 15
okres Chomutov

Loc: 50°30′11″N, 13°08′08″E

INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŠKOLY