• VPŠ A SPŠ MV V PRAZE | Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

Absolutorium

 OKRUHY OTÁZEK K ABSOLUTORIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 (předpokládaný termín absolutoria: 16. - 18. ledna 2024))
 
 

Absolutorium 2024

 Okruhy k modulu SPRÁVNÍ PRÁVO – vzdělávací program: BPČ

 

 • Správní delikty
 • Příkazní řízení a příkaz na místě
 • Oprávnění a povinnosti příslušníků PČR podle zákona o PČR a souvisejících interních právních předpisů
 • Oprávnění a povinnosti osob související s překračováním státních hranic
 • Oprávnění a povinnosti PČR související s překračováním státních hranic
 • Protiprávní jednání cizinců, jeho odhalování a následný postup PČR
 • Formy činnosti služby pořádkové policie
 • Spolupráce s veřejností
 • Součinnost a spolupráce PČR při zajišťování veřejného pořádku
 • Oprávnění a povinnosti osob na úseku střelných zbraní a střeliva
 • Oprávnění a povinnosti PČR na úseku střelných zbraní a střeliva

 

 Okruhy k modulu TRESTNÍ PRÁVO – vzdělávací program: BPČ

Trestní právo hmotné

 • trestní právo – pojem, funkce a zásady
 • působnost trestních zákonů
 • trestný čin, pokračování v trestném činu, trestné činy trvající a hromadné
 • skutková podstata trestného činu
 • vývojová stadia trestného činu
 • trestná součinnost
 • souběh a recidiva
 • okolnosti vylučující protiprávnost
 • zánik trestní odpovědnosti
 • trestní sankce

Trestní právo procesní

 • trestní řízení – pojem, účel a zásady
 • subjekty trestního řízení
 • zajištění osob a věcí
 • dokazování
 • rozhodnutí
 • přípravné řízení
 • řízení před soudem
 • zvláštní způsoby řízení

 

 Okruhy k modulu TRESTNÍ PRÁVO – vzdělávací program: PTŘ

Trestní právo hmotné

 • trestní právo – pojem, funkce a zásady
 • působnost trestních zákonů
 • trestný čin, pokračování v trestném činu, trestné činy trvající a hromadné
 • skutková podstata trestného činu
 • vývojová stadia trestného činu
 • trestná součinnost
 • souběh a recidiva
 • okolnosti vylučující protiprávnost
 • zánik trestní odpovědnosti
 • trestní sankce

Trestní právo procesní

 • trestní řízení – pojem, účel a zásady
 • subjekty trestního řízení
 • úkony trestního řízení
 • zajištění osob a věcí
 • dokazování
 • rozhodnutí
 • přípravné řízení
 • řízení před soudem
 • zvláštní způsoby řízení

 

 Okruhy k modulu KRIMINALISTIKA – vzdělávací program: PTŘ

 

 • Nauka o stopách
 • Kriminalistická identifikace
 • Kriminalistická daktyloskopie
 • Kriminalistická biologie, genetika, antropologie
 • Kriminalistická odorologie
 • Kriminalistická trasologie
 • Kriminalistická mechanoskopie
 • Kriminalistická balistika
 • Místo činu a druhy oznámení
 • Prvotní úkony na místě činu
 • Ohledání místa činu
 • Kriminalistická dokumentace
 • Vyšetřovací verze
 • Výslech
 • Prověrka výpovědi na místě
 • Vyšetřovací pokus
 • Rekognice
 • Rekonstrukce
 • Kriminalistická metodika
 • Metodika vyšetřování majetkové trestné činnosti
 • Metodika vyšetřování násilné trestné činnosti
 • Metodika vyšetřování trestných činů páchaných mládeží a na mládeži

 

Okruhy k modulu OPERATIVNĚ PÁTRACÍ ČINNOST – vzdělávací program: PTŘ

 •  Operativně pátrací činnost
 • Operativní situace
 • Postupy při operativně pátrací činnosti
 • Podpůrné operativně pátrací prostředky
 • Operativně pátrací prostředky
 • Činnost útvarů SKPV
 • Odposlech a záznam telekomunikačního provozu
 • Opatření k zabezpečení ochrany operativně pátrací činnosti
 • Pátrání po osobách a věcech
 • Mimořádné pátrací opatření
 • Mezinárodní policejní spolupráce
 • Pracovní týmy a skupiny

 

 ANGLICKÝ JAZYK – vzdělávací programy: BPČ, PTŘ

 • Law Enforcement Bodies – Police
 • Police Work
 • Equipment and Outfit of the Police
 • Crimes and Offences
 • Procedure in Investigation of Crime
 • How to Prevent a Crime
 • Wanted / Missing People
 • Road Vehicles
 • Road Traffic Check
 • Traffic Accidents and Offences
 • Extraordinary Situations (Integrated Rescue System)
 • Cooperation with the Police
 • International Terrorism
 • International Police Cooperation
 • At the Border
 • Immigration
 • Human Rights

 

RUSKÝ JAZYK – vzdělávací programy: BPČ, PTŘ

 •  Организация Полиции ЧР.
 • Основные задачи Полиции ЧР.
 • Преступление – основная характеристика.
 • Виды преступлений в соответствии с УК ЧР и УК РФ.
 • Уголовный процесс.
 • Роль органов полиции в уголовном судопроизводстве.
 • Полиция по делам иностранцев.
 • Визы и режим пребывания на территории ЧР.
 • Экипировка и вооружение полицейских.
 • Основные причины и виды ДТП.
 • Описание автомобиля.
 • Оказание помощи пострадавшему при ДТП.
 • Описание разыскиваемого предмета.
 • Международное сотрудничество полицейских органов.
 • Объявление в розыск, описание внешности человека.

 

NĚMECKÝ JAZYK – vzdělávací programy: BPČ, PTŘ

 • Polizei der Tschechischen Republik
 • Polizeiausrüstung- und ausstattung
 • Ausländerpolizei
 • Zoll - Grenzpolizeiliche Kontrollen
 • Das integrierte Rettungssystem in der Tschechischen Republik
 • Außergewöhnliche Schadensereignisse
 • Naturkatastropen
 • Velkehrskontrolle
 • Ordnungwidrigkeiten
 • Straftaten
 • Galttaten der Jugendlichen
 • OrganisierteKriminalität
 • Fahndung nach gestohlenen Autos
 • Personenfahndung
 • Strafverfolgungsorgane
 • Internationale polizeiliche Zusammenarbeit

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V PRAZE

Pod Táborem 102/5
Praha 9 – Hrdlořezy

Loc: 50°5′24″N, 14°30′44″E

PODPORUJÍ NÁS

Logo skps prahalogo skp verze 1

SEKCE STŘEDNÍHO POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOKOLOV

Komenského 759
356 01 Sokolov

Loc: 50°17.83429'N, 12°63.90087'E

VÝCVIKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO KRYŠTOFOVY HAMRY

Kryštofovy Hamry č.p. 15
okres Chomutov

Loc: 50°30′11″N, 13°08′08″E

INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŠKOLY