• VPŠ A SPŠ MV V PRAZE | Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

Témata absolventských prací pro školní rok 2023/2024

                                                      

                                                        Návrh témat absolventských prací pro školní rok 2023/2024

                                                   

 

 

TÉMA:

Předmětové oddělení

 

Vedoucí práce

 

 

1.

Databázové systémy – využití při práci policejního orgánu

OOP

plk. Ing. Petr Lukačovič

 

2.

Závislost na počítačových hrách

OOP

plk. Ing. Petr Lukačovič

 

3.

Databáze a jejich využití ve společnosti

OOP

Ing. Magdalena Herzogová

 

4.

Zneužití obchodních portálů v prostředí internetu

OOP

Ing. Magdalena Herzogová

 

5.

Kybernetická kriminalita

OOP

kpt. Ing. Pavlína Weiglová

 

6.

Zajištění bezpečnosti dat na internetu

OOP

kpt. Ing. Pavlína Weiglová

 

7.

Problematika sociálních sítí

OOP

Ing. Lenka Mlejnková

 

8.

Důvěryhodnost informací na internetu

OOP

Ing. Lenka Mlejnková

 

9.

Kybernetická kriminalita zaměřená na seniory

OOP

pplk. Mgr. Karel Bůžek

 

10.

Extremismus a sociální sítě

OOP

pplk. Mgr. Karel Bůžek

 

11.

Využití informačních technologií u bezpečnostních složek státu a státní správy

OOP

Ing. Eva Hamšíková

 

12.

Způsoby redukce administrativy u bezpečnostních složek státu a státní správy

OOP

Ing. Eva Hamšíková

 

13.

Zvláštnosti výslechu dětí

OOP

pplk. PhDr. Alena Čejková b

 

14.

Viktimizace (jednání s obětí)

OOP

pplk. PhDr. Alena Čejková  

 

15.

Stalking – nebezpečné pronásledování

OOP

Mgr. Jan Stejskal  

 

 

16.

 

Sociálně patologické jevy – individuální téma

OOP

Mgr. Jan Stejskal  

 

 

17.

 

Komparace vybraných oprávnění příslušníků v bezpečnostních sborech

OPK

pplk. Mgr. Lubomír Kolla    

 

 

18.

 

Specifika využití vybraných metod operativně pátracích činností

OPK

pplk. Mgr. Lubomír Kolla  

 

19.

Hranice mezi trestným činem pytláctví dle § 304 trestního zákoníku a přestupkem dle příslušných norem

OPK

pplk. Mgr. Jiří Křenek  

 

20.

Charakteristika obecných znaků trestných činů

OPK

pplk. Mgr. Jiří Křenek  

 

21.

Forenzní entomologie se zaměřením na stanovení post mortem intervalu

OPK

por. JUDr. Tomáš Sečkár  

 

22.

Výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízením se zaměřením na využití v civilním a trestním řízení

OPK

por. JUDr. Tomáš Sečkár  

 

23.

Přestupky v silniční dopravě

OPK

pplk. Ing. Tomáš Benda, MBA

 

24.

Mezinárodní dohody v silniční dopravě

OPK

pplk. Ing. Tomáš Benda, MBA

 

25.

Spolupráce služby pořádkové policie s orgány obcí při ochraně veřejného pořádku

OPK

pplk. Mgr. Josef Černý  

 

26.

Specifika postupu při provádění hraniční kontroly na mezinárodním letišti 

OPK

pplk. Mgr. Josef Černý  

 

 

27.

 

Postup policejního orgánu před zahájením trestního stíhání

OPK

pplk. Mgr. Pavel Červenka  

 

 

28.

 

Trestní odpovědnost mladistvých

OPK

pplk. Mgr. Pavel Červenka  

 

 

29.

 

Přestupky proti občanskému soužití

OPK

pplk. JUDr. Vít Klapal

 

 

30.

 

Příkaz na místě

OPK

pplk. JUDr. Vít Klapal  

 

 

31.

 

Revoluční období kriminalistiky na přelomu 19. a 20. století

OPK

kpt. Mgr. Daniela Široká

 

32.

Kriminalistická odorologie a využití pachových stop v kriminalistice

OPK

kpt. Mgr. Daniela Široká

 

33.

Ochrana osobních údajů u Policie České republiky

OPČSV

plk. Ing. Marcela Kačorová  

 

34.

Palné zbraně v právním prostředí České republiky a ve světě

OPČSV

kpt. Mgr. Lucián  Baltaretu  

 

35.

Využití dlouhých palných zbraní u Policie České republiky

OPČSV

kpt. Mgr. Lucián Baltaretu  

 

36.

Porovnání tělesné zdatnosti žáků 4. ročníku Střední policejní školy MV v Praze a policistů ZOP ÚPVSP Praha u vybraných testů tělesné zdatnosti

OPČSV

kpt. Mgr. Jan Bělohlávek  

 

37.

Společný zásah IZS na místě mimořádné události

OPČSV

kpt. Mgr. Jan Bělohlávek  

 

38.

Využití a vliv ideomotorického tréninku na zvýšení výkonu a reakce v sebeobraně

OPČSV

pplk. Mgr. Kristina Bosáková   

 

39.

Ochranné prostředky a jejich význam pro příslušníky Policie České republiky

OPČSV

pplk. Mgr. Kristina Bosáková

 

40.

Druhy zajištění ochrany utajovaných informací

OPČSV

Mgr. Hana Cikánová  

 

41.

Právní úprava OUI v resortu MV

OPČSV

Mgr. Hana Cikánová  

 

42.

Statistika využití donucovacích prostředků u Pořádkové police

OPČSV

kpt. Mgr. Aneta Markušová  

 

43.

Systém ověřování a udržování kondiční způsobilosti u Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky  

OPČSV

kpt. Mgr. Aneta Markušová  

 

44.

Nejčastější úrazové a neúrazové stavy a úroveň poskytování první pomoci u nich při výkonu služby policistů

OPČSV

kpt. Mgr. Zuzana Semerádová  

 

45.

Znalosti a poskytování první pomoci u příslušníků Policie České republiky v Praze a Středočeském kraji

OPČSV

kpt. Mgr. Zuzana Semerádová  

 

46.

Nejčastěji používané techniky v donucovacích prostředcích u Policie České republiky

OPČSV

Mgr. Jan Venzara  

 

47.

Využití úderných prostředků u Policie České republiky

OPČSV

Mgr. Jan Venzara  

 

48.

Zapojení České republiky do aktivit Středoevropské policejní akademie (MEPA)

CJDV

PhDr. Milena Bergerová  

 

49.

 

Komparace využití lexikálních, gramatických a stylistických jazykových prostředků u německy a česky psaných internetových textů s policejní tematikou

CJDV

Mgr. Alena Collerová  

 

50.

Slovní zásoba v úryvcích anglicky psaných detektivek

CJDV

Mgr. Marcela Macurová  

 

51.

Mezinárodní organizace INTERPOL a míra zapojení České republiky do jejich projektů a iniciativ

CJDV

Ing. Ilona Ackermannová  

 

 52.

Anglicismy v žargonu podsvětí

CJDV

Mgr. Ivan Marousek  

 

53.

Gramatický rozbor odborného textu

CJDV

Mgr. Vladan Koreček  

 

54.

Odborná policejní témata v učebnici „English for Law Enforcement“ (a některých dalších) ve srovnání s realitou Policie České republiky

CJDV

PhDr. Jan Dvořák  

 

55.

Úloha a činnost četnictva v době Květnového povstání 1945

OZV

PhDr. Jan Lepeška, Ph.D.

 

56.

Vznik a působnost Protektorátní policie 1944-1945

 

PhDr. Jan Lepeška Jan, Ph.D.

 

57.

 

Vzdělávání příslušníků Policie České republiky – motivační oblast

OZV

pplk. Mgr. Malušek Miroslav, Ph.D.

 

58.

Vzdělávání a rozvoj manažerů Policie České republiky

OZV

pplk. Mgr. Malušek Miroslav, Ph.D.

 

 

59.

 

Úroveň fyzické zdatnosti uchazečů o práci u Policie ČR

OVVP

pplk. Mgr. Luděk Moravec

 

60.

Rozvoj posturálního svalstva a jeho vliv na správné držení těla při jednostranné zátěži příslušníků Policie ČR

OVVP

pplk. Mgr. Klára Hoskovská

 

 

                                                                                                        

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V PRAZE

Pod Táborem 102/5
Praha 9 – Hrdlořezy

Loc: 50°5′24″N, 14°30′44″E

PODPORUJÍ NÁS

Logo skps prahalogo skp verze 1

SEKCE STŘEDNÍHO POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOKOLOV

Komenského 759
356 01 Sokolov

Loc: 50°17.83429'N, 12°63.90087'E

VÝCVIKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO KRYŠTOFOVY HAMRY

Kryštofovy Hamry č.p. 15
okres Chomutov

Loc: 50°30′11″N, 13°08′08″E

INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŠKOLY