DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - PRAHA

 

Zájemnci o studium oboru Bezpečnostně právní činnost se mohou zúčastnit Dne otevřených dveří v Praze, kde jim budou zároveň podány informace o studiu na pobočce Sokolov.

  • Praha                      5. 12. 2020, 9.00 - 12.00 hodin

 

Zájemcům o studium na střední odborné škole budou vysvětleny podmínky přijímacího řízení, sděleny informace o přijímacích zkouškách, o ubytování a stravování a budou zodpovězeny případné dotazy.

Za účelem poskytnutí informací proběhnou besedy s vedením školy, jejichž začátky budou v 09.30, 10.15 a v 11.00 hodin na aule ve školské budově.

 

Prezentační výstava středních škol

V níže uvedený termín se předpokládá účast pobočky naší školy na této akci.

  • Tachov                    3. 11. 2020

 

Regionální výstavy škol „Kam po ZŠ“

V níže uvedených dnech se budou konat s účastí naší školy regionální výstavy škol „KAM po ZŠ“. V tyto dny se zájemci ze strany žáků základních škol, vyučujících a rodičů mohou seznámit s výukovým programem školy, způsobem výuky, možností stravování žáků a jejich celotýdenním ubytováním na domově mládeže.

Zájemci budou dále informování o mimoškolních aktivitách, které organizuje pro žáky škola a kterých se žáci mohou vedle studia účastnit a tím rozvíjet své schopnosti.

Zveme všechny, kteří ve studiu bezpečnostně právních činností a budoucí službě u bezpečnostních sborů vidí svou profesní budoucnost, aby se k nám přišli v níže uvedené dny informovat o možnostech studia na naší škole.

  • Cheb                      1. 10. 2020 (zrušeno)
  • Sokolov                  8. 10. 2020 (zrušeno)
  • Ostrov                  15. 10. 2020 (zrušeno)