Úřední hodiny, ve kterých pracoviště finančního oddělení/sociální evidence přijímá ústní i písemná podání a poskytuje informace veřejnosti ve věcech sociálního, důchodového a nemocenského pojištění:

Pondělí  - Čtvrtek  8.00 – 14.00

 

Adresa, pro pracoviště Praha a Kryštofovy Hamry a Sokolov, na které je možno odevzdat podání:

 

VPŠ a SPŠ MV v Praze

Pod Táborem  102/5

190 24 Praha 9

 

Datová schránka: 4zrkgbn

Elektronická adresa finančního oddělení :       e-mail: finsps(@)skolamv.cz

Elektronická adresa personálního oddělení :   e-mail: po(@)skolamv.cz

 

Forma technického nosiče pro doručování podání v el. podobě :

veřejná síť internet, záznamová média – CD, flashdisc

 

Určená pracoviště k plnění správního orgánu (služební orgán 1. stupně):

(v rámci svěřených pravomocí a kompetencí)

 

  1. Pracoviště správního orgánu (služební orgán 1. stupně) :

personální a finanční oddělení:          

Mgr. Ilona Konrádová, tel. : 234 145 280, e-mail:  konradovai(@)skolamv.cz

Ivana Brodová, DiS., tel. : 234 145 347, fax: 234 145 751, e-mail:  brodovai(@)skolamv.cz

 

  1. Služební orgán:

vrchní rada plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA, ředitelka VPŠ a SPŠ MV v Praze 

-  tel.: 234 145 201,  e-mail:  jezkovai(@)skolamv.cz

 

  1.  Pracovníci, pověřeni vedením agendy za služební orgán:

Lorenzová Jitka, tel. 234 145 282

Bc. Líhová Barbora , tel. 234 145 285

Sichrová Eva, tel. 234 145 289

e-mail: po(@)skolamv.cz

 

  1. Pracovníci pověřeni vedením agendy za služební útvar (mzdová účtárna, sociální evidence):

Hofmanová Stanislava, tel. 234 145 344, e-mail:  hofmanovas(@)skolamv.cz

Sladká Hana, tel: 234 145 446, e-mail: finsps(@)skolamv.cz

 

 

 

 

               plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA

                                                                                       vrchní rada

                                                                                     ředitelka školy