Úřední hodiny, ve kterých pracoviště finančního oddělení/sociální evidence přijímá ústní i písemná podání a poskytuje informace veřejnosti ve věcech sociálního, důchodového a nemocenského pojištění:

Pondělí  - Čtvrtek  8.00 – 14.00

 

Adresa, pro pracoviště Praha a Kryštofovy Hamry a Sokolov, na které je možno odevzdat podání:

 

VPŠ a SPŠ MV v Praze

Pod Táborem  102/5

190 24 Praha 9

 

Datová schránka: 4zrkgbn

Elektronická adresa finančního oddělení :       e-mail:

Elektronická adresa personálního oddělení :   e-mail:

 

Forma technického nosiče pro doručování podání v el. podobě :

veřejná síť internet, záznamová média – CD, flashdisc

 

Určená pracoviště k plnění správního orgánu (služební orgán 1. stupně):

(v rámci svěřených pravomocí a kompetencí)

 

  1. Pracoviště správního orgánu (služební orgán 1. stupně) :

personální a finanční oddělení:          

JUDr. Vladimír Řápek, tel. : 974 845 280, e-mail: 

Ivana Brodová, DiS., tel. : 974 845 347, fax: 974 845 751, e-mail: 

 

  1. Služební orgán:

vrchní rada plk. Ing. Zdeněk Jedlička, ředitel VPŠ a SPŠ MV v Praze 

-  tel.: 974 845 200, fax: 974 845 750, e-mail:  

 

  1.  Pracovníci, pověřeni vedením agendy za služební orgán:

Franzová Anna, tel. 974 845 282

Kušková Dana , tel. 974 845 285

Špálová Alena, tel. 974 845 289

e-mail:

 

  1. Pracovníci pověřeni vedením agendy za služební útvar (mzdová účtárna, sociální evidence):

Hofmanová Stanislava, tel. 974 845 344, e-mail: 

Sladká Hana, tel: 974 845 446, e-mail:

 

 

 

 

               vrchní rada plk. Ing. Zdeněk Jedlička

                                  ředitel školy