Povinnost zpracovávat VÝROČNÍ ZPRÁVU O ČINNOSTI ŠKOLY ukládá školský zákon řediteli každé školy, která poskytuje vzdělávání vedoucí k dosažení určitého stupně vzdělání. Výroční zpráva se zpracovává vždy za školní rok, zasílá se zřizovateli a zveřejňuje se na přístupném místě.

Můžete si je stáhnout z našeho úložiště a prostudovat.