Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 2. září 2020

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze (dále jen „povinný subjekt“) obdržela dne 28. 8. 2020 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Přijatá žádost je evidovaná pod č.j. VŠPA-1869/V-2020/OZV.

Žádost se týkala poskytnutí anonymizovaných informací o vybraných údajích příjímacího řízení pro školní rok 2020/2021, 1. kola denní formy vzdělávání u oborů zakončených maturitní zkouškou. Konkrétně bylo požádáno o sdělení počtu přijímaných studentů, kódu oboru a jeho názvu a počtu bodů získaných posledním přijatým uchazečem v jednotné zkoušce. 

Dne 2. 9. 2020 odeslal povinný subjekt žadateli prostřednictvím datové schránky odpověď, ve které byly uvedeny všechny požadované informace.