Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 27. července 2016

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze (dále jen „VPŠ a SPŠ MV“) obdržela dne 27. července 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost je u VPŠ a SPŠ MV v Praze evidována pod č. j. VPŠA-283/VKO-2016.
Žadatel požadoval informace o výši platů, odměn a cestovních náhrad vedoucích funkcionářů VPŠ a SPŠ MV v Praze, dále informace související s výběrovým řízením a ustanovením na vedoucí funkci ve VPŠ a SPŠ MV v Praze a informace podléhající režimu zákona o ochraně osobních údajů.
Dne 10. srpna 2016 byly žadateli poskytnuty částečné informace.
Žádost o informace byla v některých bodech částečně odmítnuta, a to s odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
S odkazem na § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, VPŠ a SPŠ MV v Praze zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.