Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 28. července 2016

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze (dále jen „VPŠ a SPŠ MV“) obdržela dne 20. července 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost je u VPŠ a SPŠ MV v Praze evidována pod č. j. VPŠA-280/VKO-2016.
Žadatel požadoval informace o právních titulech souvisejících s ustanovením na vedoucí funkci ve VPŠ a SPŠ MV v Praze a informace o výši platu a odměn vedoucího funkcionáře VPŠ a SPŠ MV v Praze.
Dne 28. července 2016 bylo žadateli odesláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odůvodněním, že VPŠ a SPŠ MV v Praze není věcně příslušná k vydání požadovaných informací.