Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 11. srpna 2016

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze (dále jen „VPŠ a SPŠ MV“) obdržela dne 1. srpna 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost je u VPŠ a SPŠ MV v Praze evidována pod č. j. VPŠA-292/VKO-2016.
Žadatel požadoval informace související s procesem výběrového řízení (dále jen „VŘ“) na vedoucí funkci ve VPŠ a SPŠ MV v Praze, důvod předčasného ukončení VŘ, kdo a jakým rozhodnutím VŘ ukončil a dále kopii listiny, kterou bylo VŘ ukončeno a kopii listiny, kterou byli účastníci VŘ vyrozuměni.
V zákonné lhůtě byly žadateli informace poskytnuty.