Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 14. září 2016

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze (dále jen „VPŠ a SPŠ MV“) dne 14. září 2016 na základě rozhodnutí odvolacího orgánu vydala žadateli o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, následné informace k žádostem č. j. VPŠA-279/VKO-2016 a č. j. VPŠA-280/VKO-2016.
Následné informace byly vydány v zákonné lhůtě pod č. j. VPŠA-331/VKO-2016 a č. j. VPŠA-332/VKO-2016.
Informace se týkaly právních titulů souvisejících s ustanovením na vedoucí funkci ve VPŠ a SPŠ MV v Praze a informace o výši platu a odměn vedoucích funkcionářů VPŠ a SPŠ MV v Praze.
Žádost o informace byla v jednom z bodů částečně odmítnuta vydáním rozhodnutí pod č. j. VPŠA-333/VKO-2016.
S odkazem na § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, VPŠ a SPŠ MV v Praze zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.