Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 31. ledna 2017

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze (dále jen „VPŠ a SPŠ MV“) obdržela dne 9. srpna 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost je u VPŠ a SPŠ MV v Praze evidována pod č. j. VPŠA-24/VKO-2017.
Žadatel požadoval informace ve věcech:

  • zákonných kvalifikačních požadavků na obsazení určitých služebních míst ve VPŠ a SPŠ MV v Praze,
  • splnění zákonných kvalifikačních požadavků služebními funkcionáři ustanovenými na dotčená služební místa,
  • kdo je zmocněn činit úkony za VPŠ a SPŠ MV v Praze.

Žadatel dále požadoval kopii pověření jednat a činit úkony za VPŠ a SPŠ MV v Praze.
Veškeré informace byly žadateli v zákonné lhůtě vydány.
S odkazem na § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, VPŠ a SPŠ MV v Praze zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.