Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 18. listopadu 2018

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze (dále jen VPŠ a SPŠ MV v Praze) obdržela dne 8.11.2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost je u VPŠ a SPŠ MV v Praze evidována pod č.j. VPŠA-502/P-2018.
Žadatel požadoval informace ve věcech:

  • zákonných kvalifikačních požadavků na obsazení určitých služebních míst ve VPŠ a SPŠ MV v Praze
  • organizační struktury VPŠ a SPŠ MV v Praze
  • provedených změn v systemizaci VPŠ a SPŠ MV v Praze

Veškeré informace byly žadateli v zákonné lhůtě vydány.
S odkazem na § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, VPŠ a SPŠ MV v Praze zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.