Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 31. července 2019

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze (dále jen „škola“) obdržela dne 18. července 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost je evidována pod č. j. VPŠA-270/KR-2019.

Žádost se týkala bývalého funkcionáře školy, a to:

  1. Zda byly dotyčnému v souvislosti s ustanovením § 25 odst. 1 zákona, přiznány dle § 149 odst. 1, písm. a) zákona přiznány náhrady, a to do doby přestěhování.
  2. Zda provedl dotyčný hlášenkou změn změnu trvalého pobytu.
  3. Zda byly dotyčnému opětovně náhrady přiznány a kým.
  4. Zda se dotyčný zúčastnil dobrovolně výběrového řízení a byl ustanoven na pozici zástupce ředitele VPŠ a SPŠ MV v Praze.

Dne 31. července 2019 byla vydána částečná informace, a to ve věci výběrového řízení a ustanovení do funkce zástupce ředitele školy.
V bodech 1. až 3. byla žádost částečně odmítnuta vydáním rozhodnutí ředitele školy, a to s odkazem na skutečnost, že tyto informace byly na vyžádání vydány policejnímu orgánu, dále s odkazem na ustanovení § 8a odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., a s ohledem na judikát Ústavního soudu vedený pod č. j. ÚS 1378-16-4, kdy je na uvážení povinného subjektu poskytnout osobní údaje dotčené osoby.