INFORMACE O PROVOZU PODATELNY A PŘIJÍMÁNÍ DOKUMENTŮ

v souladu s ustanoveními § 2 odst. 3 a § 4 odst. 2 a 3 Vyhlášky č. 259/2012 Sb.,
o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů:

 

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na technických nosičích dat:

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola

Ministerstva vnitra v Praze

Pod Táborem 102/5

P. O. BOX 24

190 24 Praha 9

 

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí – čtvrtek        7:30 – 15:30

Pátek                          7:30 – 13:00

Elektronická adresa podatelny:

 

Telefon: 234 145 312

 

ID datové schránky:

4zrkgbn

Přijímané formáty datových zpráv:

 • PDF
 • TXT
 • RTF
 • DOC
 • DOCX
 • XLS
 • XLSX
 • PNG
 • JPG
 • TIFF

Přijímané přenosné technické nosiče dat:

 • CD, DVD, USB flash disk
 • elektronické nosiče se nevracejí a stávají se součástí spisové dokumentace

Bezpečnost datových zpráv:

Datová zpráva, která nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami (tj. je nečitelná nebo neúplná nebo obsahuje škodlivý kód nebo je v datovém formátu nebo na datovém nosiči, které nejsou přijímány – viz výše) nebude přijata, ani dále zpracovávána. Odesílatel zprávy, pokud je znám, bude o této skutečnosti vyrozuměn.