Evropská jazyková cena Label

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Dům zahraniční spolupráce každý rok uděluje Evropskou jazykovou cenu Label.  Cílem této ceny je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.
V roce 2020 hodnotila odborná porota celkem 46 přihlášek. Do druhého kola postoupilo 13 projektů, jazykovou cenu získalo 7 projektů.

Jedním z oceněných je i projekt "Výuka českého jazyka pro zemské a spolkové policisty ze SRN", který od roku 2009 realizuje oddělení německého jazyka a ostatních jazyků Centra jazykového a dalšího vzdělávání VPŠ a SPŠ MV v Praze.

Cílem projektu je výuka českého jazyka pro německé policisty, do které je od počátku zařazována profesní policejní terminologie. Výuka je také podpořena společnými hodinami s českými policisty, v rámci kterých si mohou studující vyměnit své profesní zkušenosti.
Kurzy českého jazyka jsou organizovány ve spolupráci s Policejním ředitelstvím Chemnitz, od ledna 2018 výuku zaštítilo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. Účastníky jsou zemští a spolkoví policisté ze Svobodného státu Sasko a Bavorsko, od roku 2009 tyto kurzy absolvovalo cca 80 německých policistů. Kurzy jsou intenzivní, probíhají vždy 1 týden v měsíci, 4 týdny v 1. pololetí a 4 týdny ve 2. pololetí školního roku. Společná hodina českých a německých studujících
Kurzy jsou organizovány pro jazykové úrovně A1 – B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, přičemž již od nejnižších úrovní je do výuky zařazena rovněž odborná policejní terminologie. Po dosažení jednotlivých úrovní mají účastníci možnost skládat zkoušku z českého jazyka v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.
Vzhledem k tomu, že souběžně s kurzy českého jazyka pro německé policisty probíhají v Centru jazykového a dalšího vzdělávání VPŠ a SPŠ MV v Praze i kurzy německého jazyka pro české policisty, hasiče a příslušníky dalších bezpečnostních sborů a pro zaměstnance rezortu vnitra, jsou organizovány také společné hodiny německých a českých studujících. V rámci společné výuky se setkávají dvě profesně blízké skupiny, které si mohou vyměnit pracovní i jazykové zkušenosti. V jejich průběhu se střídají oba jazyky, téma je voleno dle profesního zaměření účastníků obou kurzů. V rámci výuky jsou probírány aktuality či reálie obou zemí, výuka je doplněna exkurzemi, které organizují vyučující.
Exkurze na letiště Václava HavlaČást exkurzí je zaměřena profesně, studující navštěvují instituce, kde se seznamují s prací Policie ČR a dalších bezpečnostních sborů (Muzeum Policie ČR, Výcvikové zařízení služební kynologie Celní správy ČR v Heřmanicích, Věznice ve Světlé nad Sázavou, Pohotovostní motorizovaná jednotka v Praze 8, jízdní policie Správy hl. m. Prahy, Vazební věznice Pankrác, poříční policie v Praze atd.). Probíhají také exkurze na zajímavá místa, díky kterým němečtí policisté poznávají život v ČR (Památník Terezín, Kutná Hora, Lidice, ZOO Praha, Letiště Václava Havla, Barrandov Studio, Plzeň, pivovar Velké Popovice, Mladá Boleslav, po stopách zajímavých míst Prahy – stopovaná).

 

 

Slavnostní předávání ocenění proběhne dne 24. září 2020 v Zrcadlovém sále MŠMT.


Logo Label