Evropská jazyková cena Label

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Dům zahraniční spolupráce každý rok uděluje Evropskou jazykovou cenu Label.  Cílem této ceny je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.
V roce 2020 hodnotila odborná porota celkem 46 přihlášek. Do druhého kola postoupilo 13 projektů, jazykovou cenu získalo 7 projektů.

Jedním z oceněných je i projekt "Výuka českého jazyka pro zemské a spolkové policisty ze SRN", který od roku 2009 realizuje oddělení německého jazyka a ostatních jazyků Centra jazykového a dalšího vzdělávání VPŠ a SPŠ MV v Praze.

Cílem projektu je výuka českého jazyka pro německé policisty, do které je od počátku zařazována profesní policejní terminologie. Výuka je také podpořena společnými hodinami s českými policisty, v rámci kterých si mohou studující vyměnit své profesní zkušenosti.
Kurzy českého jazyka jsou organizovány ve spolupráci s Policejním ředitelstvím Chemnitz, od ledna 2018 výuku zaštítilo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. Účastníky jsou zeSpolečná hodina českých a německých studujícíchmští a spolkoví policisté ze Svobodného státu Sasko a Bavorsko, od roku 2009 tyto kurzy absolvovalo cca 80 německých policistů. Kurzy jsou intenzivní, probíhají vždy 1 týden v měsíci, 4 týdny v 1. pololetí a 4 týdny ve 2. pololetí školního roku.
Kurzy jsou organizovány pro jazykové úrovně A1 – B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, přičemž již od nejnižších úrovní je do výuky zařazena rovněž odborná policejní terminologie. Po dosažení jednotlivých úrovní mají účastníci možnost skládat zkoušku z českého jazyka v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Exkurze na letiště Václava Havla
Vzhledem k tomu, že souběžně s kurzy českého jazyka pro německé policisty probíhají v Centru jazykového a dalšího vzdělávání VPŠ a SPŠ MV v Praze i kurzy německého jazyka pro české policisty, hasiče a příslušníky dalších bezpečnostních sborů a pro zaměstnance rezortu vnitra, jsou organizovány také společné hodiny německých a českých studujících. V rámci společné výuky se setkávají dvě profesně blízké skupiny, které si mohou vyměnit pracovní i jazykové zkušenosti. V jejich průběhu se střídají oba jazyky, téma je voleno dle profesního zaměření účastníků obou kurzů. V rámci výuky jsou probírány aktuality či reálie obou zemí, výuka je doplněna exkurzemi, které organizují vyučující.
Část exkurzí je zaměřena profesně, studující navštěvují instituce, kde se seznamují s prací Policie ČR a dalších bezpečnostních sborů (Muzeum Policie ČR, Výcvikové zařízení služební kynologie Celní správy ČR v Heřmanicích, Věznice ve Světlé nad Sázavou, Pohotovostní motorizovaná jednotka v Praze 8, jízdní policie Správy hl. m. Prahy, Vazební věznice Pankrác, poříční policie v Praze atd.). Probíhají také exkurze na zajímavá místa, díky kterým němečtí policisté poznávají život v ČR (Památník Terezín, Kutná Hora, Lidice, ZOO Praha, Letiště Václava Havla, Barrandov Studio, Plzeň, pivovar Velké Popovice, Mladá Boleslav, po stopách zajímavých míst Prahy – stopovaná).

 

Slavnostní předávání ocenění

Slavnostní předávání ocenění proběhlo dne 24. září 2020 v Zrcadlovém sále MŠMT. Za naši školu jej převzali PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D., zástupce ředitele pro jazykové a další vzdělávání, a Mgr. Gabriela Trojánková, vedoucí oddělení německého jazyka a ostatních jazyků.

Více v článku Evropská jazyková cena Label pro rok 2020 už má nový domov v naší škole a na webových stránkách MŠMT Úspěšné projekty převzaly Evropskou jazykovou cenu Label.


Evropská jazyková cena Label - certifikát
Logo Label